ถั่วแระญี่ปุ่น

OctoFrost™ Frozen - IQF Edamame in China

https://www.youtube.com/watch?v=j9vd07ZIDQI&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=22

OctoFrost™ Frozen - IQF Edamame

https://www.youtube.com/watch?v=62S5qU61pZU&t=1s&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=90