อาหารคงรูปตามธรรมชาติ

การแช่แข็งแบบฟลูอิไดซ์เซชั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ OctoFrost™ นั้นทำให้อาหารคงสีธรรมชาติและคงรูปร่างตามธรรมชาติ การลอยตัวอย่างอิสระของอาหารในอากาศที่หมุนเวียนภายในเครื่อง ทำให้อาหารไม่บอบช้ำ และคงสภาพความสดและความงามตามธรรมชาติ

อาหารดูฟูสวย

อาหารแช่แข็งที่ลอยอยู่อย่างอิสสระบนแผ่นเบดทำให้คลายความตึงภายใน และ คืนรูปทรงตามธรรมชาติของมัน ผลิตภัณฑ์แช่แข็งของ OctoFrost™  ดูฟูสวยทำให้บรรจุถุงและกล่องได้เต็ม  ผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่คงรูปครบถ้วนและคงปริมาตรตามธรรมชาติ

สี

การผสมผสานการกระจายอากาศที่ดีเยี่ยมภายในเครื่องแช่แข็ง  ทำให้ลดเรื่องของการระเหยน้ำจาก OctoFrost™ น้อยที่สุด   จึงทำให้อาหารแช่แข็งคงสีสันที่เป็นธรรมชาติ พื้นผิวของอาหารจะถูกเคลือบใส ซึ่งเป็นเกราะหุ้ม  ทำให้อาหารดูหน้ารับประทานมากขึ้น

ความสำคัญของรูปลักษณ์แบบธรรมชาติ

รูปลักษณ์ที่สวยงามทำให้ขายได้ง่าย ผลิตภัณฑ์แช่แข็งในระบบอากาศหมุนเวียนแบบฟลูอิไดซ์เซชั่นจะคงสภาพรูปทรงธรรมชาติของอาหาร   เบอร์รี่หรือผลไม้ - เหมือนกับยังห้อยอยู่บนต้น อาหารทะเล - เหมือนกับว่ายอยู่ในน้ำ ความเสียหายจะเกิดได้น้อย  เนื่องจากระบบของเราเป็นการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว และมีการสร้างเกราะหุ้มเพื่อเคลือบผิวอย่างบาง ๆ ทำให้อาหารแช่แข็งมีสีสันสวยงาม

"รูปลักษณ์อาหารสวยงาม และ  อาหารไม่ติดกันเป็นก้อน "

Ulf Olsson, Technical Manager at Guldfågeln, Sweden