ให้ผลตอบแทนสูง

การให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหมายถึงจำนวนกิโลกรัมที่ผลิตได้มากกว่าจำนวนที่ลงทุนไปในวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน    OctoFrost™ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าถึง 1.5-3% และตัวเลขผลตอบแทนอาจสูงกว่านี้สำหรับผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่าง 

ด้วยปริมาณผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ผ่านตู้แช่ของท่านในแต่ละปี แน่นอนว่าผลตอบแทนที่สูงกว่าคือวิธีเพิ่มกำไรที่มีประสิทธิภาพ - นับจากวันแรกและในอีกหลาย ๆ ปี ข้างหน้า

การระเหยน้ำ

OctoFrost™ ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของประสบการณ์นานปี วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบที่ละเอียด อัตราส่วนการหมุนเวียนและแรงกดอากาศที่ซับซ้อนได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดการระเหยน้ำในผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และป้องกันการเกิดเกล็ดน้ำแข็งเกาะในเครื่องแช่ โดยถัวเฉลี่ยจากพื้นที่ที่ใช้ทั้งหมด การเกิดเกล็ดน้ำแข็งในเครื่องของเราต่ำกว่า 0.5%

การลดปริมาณอาหารแช่แข็งจับตัวป็นก้อน และ ผิวไม่เรียบ

ด้วยพลังและการควบคุมอากาศหมุนเวียนใน OctoFrost™ รวมทั้งรูปแบบเฉพาะตัวของแผ่นเบด แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหนียวก็จะจับตัวเป็นก้อนน้อย นอกจากนี้ในขั้นตอนการแช่แข็งนั้น การหมุนเวียนในลักษณะวน ทำให้การเคลื่อนย้ายอาหารในเครื่องเป็นไปอย่างอ่อนโยน และ ป้องกันไม่ให้อาหารช้ำหรือผิวไม่เรียบ

 

ความสำคัญของผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ไม่มีอะไรสำคัญต่อผลตอบแทนการลงทุนมากไปกว่าผลตอบแทนที่สูง ทุก ๆ หนึ่งเปอร์เซนต์ที่เพิ่มหมายถึงการเพิ่มรายได้หนึ่งเปอร์เซนต์ต่อปีโดยไม่ต้องลงทุนในวัตถุดิบ แรงงาน และค่าไฟ

"ผลิตภัณฑ์แทบจะไม่มีน้ำระเหยออกเลย"

Stephen Keck, Keck Spezialitäten GmbH