ความปลอดภัยของอาหาร

OctoFrost™  ได้รับการออกแบบให้เป็นแบบทึบ  มีมุมโค้งมนและพื้นผิวลาดเอียง แผ่นเบดสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย จึงลดการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ เมื่อผสมผสานกับระบบ Clean In Place (CIP) ที่มีประสิทธิภาพแล้ว OctoFrost™ จะช่วยให้คุณรักษามาตราฐานความปลอดภัยของอาหารได้เป็นอย่างดี

ทำความสะอาดได้

คุณสมบัติที่สำคัญสองอย่างของการออกแบบ คือ ความปลอดภัยด้านอาหาร และการทำความสะอาดได้ง่าย  คุณสามารถทำความสะอาด OctoFrost™ ให้หมดจดด้วยเวลาเพียงเล็กน้อย การออกแบบของเราได้รับการยอมรับ และ ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลทั้งหมดในด้านอุปกรณ์แปรรูปอาหาร แผ่นเบดที่ถอด และนำออกมาทำความสะอาดภายนอกเครื่องได้ง่าย ทำให้ลดการเสียเวลาหยุดเดินเครื่อง  สิ่งเหล่านี้ทำให้เครื่องของเรามีความปลอดภัยสำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

เข้าถึงจุดต่าง ๆ ง่าย

ไม่เคยมีเครื่องแช่แข็งที่ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็วมาก่อน สำหรับเครื่องแช่ของเรานั้น ทุกรายละเอียดบนพื้นผิวสามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากเป็นแบบเปิด  สามารถถอดแผ่นเบดออกมาทำความสะอาดด้านนอกได้  ทุก ๆ ส่วนของเครื่องสามารถเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดและตรวจสอบแบคทีเรียโดยไม่ยุ่งยาก

การออกแบบเป็นชิ้นเดียว

OctoFrost™ ทำจากวัสดุที่ไม่ดูดความชื้อ โดยเน้นการออกแบบทรงแปดเปลี่ยนแบบชิ้นเดียวที่ไม่เหมือนใครพร้อมสำหรับการติดตั้ง มุมที่กลมมนและพื้นผิวที่ลาดเอียดไปตามพื้นที่ระบายน้ำ

ความสำคีญของความปลอดภัยด้านอาหาร

เครื่องแช่แข็งที่ปลอดภัยจะต้องล้างง่ายและฉีดฆ่าเชื้อง่าย ด้วยเวลาสั้นในช่วงใช้งานหนัก สามารถล้างได้อย่างหมดจด ปราศจากแบคทีเรีย จุลินทรย์ หรือ เชี้อลิสเตอเรีย ที่อาจกระจายอยู่รอบ ๆ เมื่อพัดลมทำงานเต็มกำลัง

"ผลการทดสอบด้านสุขอานัยในห้องทดลองตลอดสองปี ได้ผลดีเยี่ยม "

Anders Svensson, Production Manager, Scan Foods, Sweden