เกี่ยวกับ OCTOFROST GROUP

ประวัติโดยสังเขป

บริษัทตั้งขึ้นในปี 1999 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Malmo ประเทศสวีเดน ในปี 2015 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก IQF Frost AB เป็น OctoFrost AB,   IQF Frost Inc. เป็น  OctoFrost Inc.  และบริษัทให้บริการจาก ProFrost AB เป็น OctoFrost Technology AB  บริษัททั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท OctoFrost Group ภายใต้โครงสร้างเจ้าของเดียวกัน จากจุดเริ่มต้น เราได้ส่งมอบเครื่องแช่เยือกเข็งเกือบ 200 ยูนิตให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ในปัจจุบัน OctoFrost Group เป็นผู้นำทางด้านเครื่องแช่แข็ง IQF เราให้บริการกับ   อุตสากรรมที่ผลิตอาหารแช่แข็งทั่วโลกด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม แต่มีคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์แช่แข็งประเภทต่างๆ

เครื่องแช่เยือกแข็ง IQF  OctoFrost™ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในวิสัยทัศน์ของเรานั้น  เราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารแช่แข็งคุณภาพสดที่สูงกว่าได้ทุกหนทุกแห่ง 

คณะผู้บริหาร

                              

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rasmus Larsson     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Roger Dellberg

ในกลุ่มบริษัท OctoFrost ทีมผู้บริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมงานใกล้ชิด ทีมบริหารจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งปัญหาทางยุทธศาสตร์ การจัดองค์กร ตลาด และข้อมูล

ผู้ก่อตั้ง RUBEN LARSSON

"ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเครื่องแช่เยือกแข็ง OctoFrost™ IQF ซึ่งออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ IQF ระดับพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐานสากลสูงสุดในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ผลตอบแทนที่สูงและค่าดำเนินการที่ต่ำของผลิตภัณฑ์ทำให้เพิ่มรายได้แก่ลูกค้าของเราอย่างมีนัยสำคัญ"

คณะกรรมการ

      

กรรมการ                                  ประธานกรรมการ  
Jan Johansson                       Ingvar Strandh