การบริการ

OctoFrost Group ให้บริการและสนับสนุนลูกค้าที่ใช้เครื่องแช่แข็งของเราอย่างเต็มที่เสมอ เราให้ความช่วยเหลือกลูกค้าตั้งแต่การติดตั้งเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ราบรื่น เราให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของลูกค้าเพื่อให้งานทุกอย่างเข้าที่ เรายังนำเสนอสัญญาบริการที่น่าสนใจซึ่งครอบคลุมด้านการบำรุงรักษา  การปรับปรุงคุณภาพ และอะไหล่สำรอง วิศวกรที่ชำนาญของเราพร้อมเสมอที่จะให้การสนับสนุนแก่ท่าน ทุกเวลาเมื่อท่านมีปัญหาด้านเทคนิค 

Meet our team of Service Technicians:

Andrea Bargellini - Global Service

Ariel Bustamante - Regional Service -  Chile

Janne Truedsson - Regional Service - North America

Joel Brynfors - Global Service 

Luis Montano - Regional Service - Mexico

Manmohan Singh - Regional Service - Asia

Misha Poc - Start-up Engineer

Rivan Jassim - Global Service 

 

Yoanny Huenul - Regional Service - Chile