การติดตั้ง

การออกแบบให้เล็กทำให้ขนส่งและติดตั้งได้รวดเร็ว ตู้แช่จะขนขึ้นรถขนส่งและทดสอบแล้วจากโรงงาน การออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ตั้งอยู่ได้โดยอิสสระ ทำให้ลมหมุนเวียนด้านหลังไม่ให้มีความเย็นอยู่บนพื้น ประโยชน์อีกอย่างคือไม่ต้องลงทุนพื้นฐานรากหรือระบบความร้อนที่พื้น
แผงควบคุมและประตูตรวจสอบติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งทำให้สามารถใช้ชุดเดียวใช้งานกับตู้แช่สองตู้ที่ตั้งติดกัน
ติดตั้งได้ภายใน 2-5 วัน


OctoFrost™ สู่ลูกค้า


เมื่อตู้แช่มาถึงลูกค้า สามารถยกตู้ทั้งใบได้ง่าย ๆ
Installation, iqf, freezer
ไม่ต้องเตรียมพื้นรองรับ ตู้แช่ตั้งวางอยู่บนขารองของมันเอง และอากาศจะหมุนเวียนอยู่ด้านใต้ตู้แช่

สามารถติดตั้งตู้แช่  OctoFrost™ สองใบในเนื้อที่ที่ปกติใช้กับตู้แช่สายพานหนึ่งตู้