ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมหลักของเราคือความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของเราที่เราอยู่ ความสัมพันธ์ที่เรรสร้างสรรในแต่ละวันทั้งภายในและภายนอก

นวัตกรรม

เราต้องการเป็นที่หนึ่ง เราต้องการเป็นผู้นำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงกล้าคิดต่าง แต่เราเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับงานของเราเสมอ

ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า

เราไม่กลัวที่ต้องก้าวออกไปไกลเพื่อหาโซลูชั่นที่เหมาะกับลูกค้าของเรา เราเชื่อว่าเราจะเจริญได้ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และให้ความสำคัญต่อความต้องการของพวกเขาเป็นอับดับแรก เรามีวิธีการแก้ปัญหาเชิงรุกและเป้าหมายของเราคือให้ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

ความเรียบง่าย

เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานประจำวันของเรา เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงแก่ลูกค้า และยกระดับมาตราฐานคุณภาพให้สูงขึ้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้อาหารแช่แข็งมีความสดอย่างยั่งยืนมีไว้สำหรับทุกคน  พันธกิจของเราคือช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บรักษาอาหารให้มีคุณภาพดีเยี่ยมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของ IQF เพื่อให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแช่เยือกแข็ง OCTOFROST ด้วยโมเดลสามมิตินี้