ความรับผิดชอบต่อสังคม

คำมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเราตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ และความปราถนาอย่างแรงกล้าที่ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งรวมทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุน ซัพพลายเออร์ ชุมชน และสภาพแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เป้าหมาของเราคือ มุ่งมั่นที่จะลดการสูญเสียอาหารโดยให้ผลลัพธ์จากวัตถุดิบในกระบวนการแช่แข็งให้ได้มากที่สุด โดยลดเวลาในการดีฟรอสท์ และลดการใช้น้ำเพื่อทำความสะอาด    OctoFrost™ ได้รับการออกแบบโดยมีระบบขจัดน้ำแข็งที่มีประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งระบบ semi CIP-system   ช่วยให้การชำระล้างเครื่องแช่ได้อย่างหมดจดและรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังลดการใช้พลังงานได้ถึง 30% ด้วยการใช้พัดลมประสิทธิภาพสูง และขาตั้งแบบอิสสระจึงไม่ต้องอาศัยฮีทเตอร์ที่พื้นอาคาร

ความหลากหลาย

เราส่งเสริมความหลากหลายโดยรับพนักงานที่มาจากภูมิหลังต่าง ๆ กัน และเรารับพนักงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว  สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ทุพลภาพ และอายุ เข้ามาอยู่ในทีมงานของเรา
 

การมีส่วนร่วมทางสังคม

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของเรา และแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาในอุตสาหกรรมในเมือง Malmo เราจึงให้การสนับสนุนงานแสดง Industrinatten 2015 ซึ่งริเริ่มโดย IUC Skane, Malmo Stad and Region Skane  งานแสดง Industrinatten เพื่อให้เยาวชนได้เยี่ยมชนโรงงานของเรา และให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์การทานและหน้าที่การงานต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมทันสมัย

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแช่เยือกแข็ง OCTOFROST ด้วยโมเดลสามมิตินี้