งาน

เรามองหาบุคคลที่มีความรักงานและความสามารถสูงที่ต้องการเข้าร่วมเป็นทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของเราและร่วมมุ่งสู่เป้าหมายของเราที่ตั้งไว้

หากไม่มีตำแหน่งว่าง เรายินดีรับประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของท่าน รวมทั้งหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลที่ท่านอยากร่วมงานกับเรา โปรดส่งใบสมัครมายัง info@octofrost.com

ตำแหน่งว่าง

ณ ปัจจุบัน เรายังไม่มีตำแหน่งว่างใด ๆ