ผลไม้เมืองร้อน

สิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับการแช่แข็งผลไม้ โดยเฉพาะกับผลไม้เมืองร้อน เช่น กล้วย และมะม่วง คือ การทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลไม้ติดกันเป็นก้อน คงไว้ซึ่งรสชาติ กลิ่น และเนื้อ ผลไม้บางอย่างมีความเหนียวเพราะมีน้ำตาลสูง  ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลไม้เกาะกันเป็นก้อน

ประโยชน์ของOctoFrost™คือ การออกแบบให้มีถึงห้า (5) โซนแช่แข็ง ซึ่งเป็นเสมือนเกราะหุ้มเพื่อป้องกันโดยรอบผลไม้  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน้าผลไม้แห้ง และ ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน ระบบการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องที่ดี และ การเคลื่อนของแผ่นเบดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผลไม้ไม่มีรอยสายพาน และ ไม่มีรอยช้ำ

ฟังก์ชั่นการควบคุมการเปิดปิดของลม การสั่นของแผ่นเบด และการสร้างคลื่นลมใต้แผ่นเบดช่วยให้ผลไม้ไม่ติดกันเป็นก้อน

รูปลักษณ์ตามธรรมชาติ (Natural Appearance) การควบคุมลมตามหลักพลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และ การควบคุมการขับเคลื่อนของแผ่นเบดที่ดีในทุกขั้นตอนการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว  ทำให้น้ำระเหยน้อย และ ผลไม้คงรูปทรง  กลิ่น สี และ ปริมาตร ได้ดี  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผลไม้แช่แข็งมีรูปลักษณ์สวยงามตามธรรมชาติ    

Banana slices Mango slices Pinaple slices

     

ข้อดีของ

ผลิตภัณฑ์แช่แข็งจะคงรูป กลิ่น สี และปริมาณตามธรรมชาติ และมีลักษณะธรรมชาติ

รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมและมึการคายน้ำต่ำทำให้เพิ่มผลผลิต

การออกแบบที่เป็นชิ้นเดียวและระบบทำความสะอาด Clean In Place ที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของอาหาร

อากาศพลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครของ OctoFrost™ ให้ความมั่นใจถึงการประหยัดพลังงาน        

วีดีโอ

OctoFrost Frozen - IQF Diced Mango 

https://www.youtube.com/watch?v=WXiIsd1IndE