HIỆU QUẢ CAO

Hiệu quả cao nghĩa là khối lượng sản phẩm đông lạnh lớn hơn trên lượng nguyên liệu, sức người và năng lượng được đầu tư. Một tủ đông OctoFrost™ giúp tăng hiệu suất tối thiểu là 1,5 - 3%, và đối với nhiều sản phẩm khác con số này thậm chí còn cao hơn nhiều.

Với một lượng lớn các sản phẩm xử lý qua tủ cấp đông của khách hàng hàng năm, hiệu suất lớn chính là cách hiệu quả nhất để tăng lợi nhuận - từ ngày đầu tiên và trong các năm tiếp theo.

Mất nước

Sản phẩm OctoFrost™ được thiết kế dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, phương pháp khoa học và kiểm nghiệm kỹ lưỡng. Chúng tôi đã kết hợp tỷ lệ dòng khí và áp suất phức tạp để làm giảm hiện tượng mất nước của sản phẩm và tránh hình thành tuyết trong tủ cấp đông. Áp dụng trên tất cả các khu vực ứng dụng, hiện tượng hình thành tuyết giảm xuống dưới 0,5%.

Giảm đóng cục và các mảnh vụn

Với hệ thống hóa lỏng tuần hoàn được kiểm soát và công suất cao của tủ OctoFrost™ kết hợp với các tấm đế độc đáo, dù những sản phẩm dính cũng không bị đóng cục thành khối. Hơn nữa trong quá trình cấp đông, việc hóa lỏng thoát bong bóng đảm bảo vận chuyển sản phẩm an toàn tránh xảy ra các hư hỏng và giảm số lượng các mảnh vụn.

HIỆU QUẢ CAO

Không có điều gì quan trọng hơn hiệu quả đầu tư là hiệu suất cao. Mỗi phần trăm hiệu suất tăng lên đồng nghĩa với một phần trăm thu nhập hàng năm tăng lên mà không phải chi tiền vào nguyên vật liệu, nhân công và điện.
 
"Sản phẩm gần như không xảy ra bất kỳ hiện tượng mất nước nào"
 
Stephen Keck, Keck Spezialitäten GmbH